Skip to main content

2021-07-14

Rekenkamer Arnhem

Rekenkamerbrief Van Wijken Weten

Samenvatting

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de gemeenteraad bij de Arnhemse wijksturing, bekend onder de naam ‘Van Wijken Weten’. De Rekenkamer stelt dat de gemeenteraad, nu hij enkele jaren ervaringen heeft opgedaan met Van Wijken Weten, beter moet bepalen wat de gewenste positie is voor de raad: waar wil de raad loslaten en waar wil de raad nog wél van weten en op sturen?

Onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol in relatie tot Van Wijken Weten en welke handvatten kunnen worden geformuleerd voor de rolinvulling?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RIGO Research en Advies
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Arnhem
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Maaike van Elteren
E-mailadres
maaike.van.elteren@arnhem.nl

Documenten