Skip to main content

2020-11-30

Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Samenvatting

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020.

Maar er klinkt ook kritiek. Zo vindt een meerderheid in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest dat de lockdown-maatregelen de uitkomsten van de besluitvorming hebben beïnvloed.

Vanwege het nieuwe coronavirus werd thuiswerken en digitaal vergaderen ondersteund. Maar raadsleden en burgercommissieleden zijn daar minder tevreden over dan wethouders en leidinggevende ambtenaren. Zo konden vergaderingen in Wassenaar, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg regelmatig geen doorgang vinden, of werden er als rommelig ervaren.

De Rekenkamercommissie:
· adviseert om de mogelijkheden optimaal te benutten voor fysiek vergaderen (binnen de RIVM-richtlijn) en voor thuiswerken;
· vraagt speciale aandacht voor beter direct contact met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Onderzoeksvraag

Wat zijn op hoofdlijnen de gevolgen van het beleid naar aanleiding van COVID-19 voor het functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam­-Voorburg en welke uitdagingen hebben deze gremia ervaren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem
Gericht op
Gemeenten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Ingestuurd door
Gerard Lappee
E-mailadres
info@rekenkamerwvolv.nl

Documenten