Skip to main content

2020-05-04

Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg

Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht van bedrijven

Samenvatting

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie.

Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht’ en geldt sinds 1993.

Uit het onderzoek blijkt dat de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland bedrijven en instellingen veelal stimuleren om energiemaatregelen te treffen. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

De Rekenkamercommissie adviseert dat wèl te doen. Want het is effectief en leidt structureel tot minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.

Daarnaast adviseert de Rekenkamercommissie om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Onderzoeksvraag

1. In hoeverre is er adequaat toezicht door de omgevingsdiensten op de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven?
2. Hoe rapporteren de omgevingsdiensten aan de gemeenten over de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven?
3. Wat hebben de gemeenten gedaan met de rapportages van hun omgevingsdienst over de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen door bedrijven?
4. Hoe is de opdrachtformulering/prioritering van de gemeenten aan hun omgevingsdienst?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Adromi
Gericht op
Gemeenten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Ingestuurd door
Gerard Lappee
E-mailadres
info@rekenkamerwvolv.nl

Documenten