Skip to main content

2019-10-29

Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg

Financiële indicatoren en financiële positie

Samenvatting

De Rekenkamercommissie WVOLV onderzocht in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg:

  • of zij financiële indicatoren gebruiken om de financiële positie te verduidelijken;
  • hoe de huidige en verwachte financiële positie is van de gemeenten.

Alle vier gemeenten vermelden de verplichte indicatoren in de programmabegroting van 2019 en de jaarrekening van 2018. Oegstgeest geeft daarbij veel duiding en Leidschendam-Voorburg weinig duiding.

Wassenaar heeft de beste financiële positie; Oegstgeest de minst goede. De financiële posities van Oegstgeest en Voorschoten verbeteren in de komende jaren.

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer om een soort ‘dashboard’ van financiële indicatoren op te nemen in programmabegroting en jaarrekening. Voor iedere gemeente heeft zij een voorbeeld van zo’n dashboard gemaakt.

In elke gemeente heeft het onderzoeksbureau een workshop verzorgd voor raadsleden en burgercommissieleden over de financiële indicatoren en financiële positie.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Onderzoeksvraag

In hoeverre geeft de gemeente met behulp van financiële indicatoren en een toelichting hierop een adequaat inzicht in hun financiële positie, en hoe ontwikkelt deze positie zich?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Deloitte
Gericht op
Gemeenten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Ingestuurd door
Gerard Lappee
E-mailadres
info@rekenkamerwvolv.nl

Externe link