Skip to main content

2020-04-01

Weststellingwerf

Financiële sturing Jeugdwet

Samenvatting

Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Weststellingwerf op de uitvoering van de jeugdwet.

Onderzoeksvraag

Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit vol-doende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A-groep
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
E-mailadres
jellie.rijpma@leeuwarden.nl

Documenten