Skip to main content

2021-05-26

Rotterdam

Broze bedoelingen, ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid

Samenvatting

De gemeente Rotterdam wil dat ouderen gezonder leven, dat eenzaamheid vermindert, dat ouderen in een geschikte woning wonen en dat zij passende zorg en ondersteuning krijgen. Het is echter niet te verwachten dat de gemeente deze ambities zal bereiken. Slechts één van de 81 maatregelen uit het beleidsprogramma ‘Rotterdam Ouder en Wijzer’ draagt namelijk naar verwachting op lange termijn substantieel bij aan de realisatie van de ambities. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in het rapport ‘broze bedoelingen, ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’.

Onderzoeksvraag

In hoeverre sluit het uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam Ouder en wijzer’ aan bij problemen en behoeften van ouderen, is te verwachten dat ouderen ermee worden bereikt en is te verwachten dat het college de ambities ervan zal realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Rotterdam
Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Ingestuurd door
Kees de Waijer
E-mailadres
k.dewaijer@rekenkamer.rotterdam.nl

Documenten