Skip to main content

2019-10-22

Barendrecht

In gebreke gebleven, onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

Samenvatting

De gemeente Barendrecht helpt te weinig inwoners met een arbeidsbeperking aan een garantiebaan of beschut werk. Dit komt onder meer doordat zij onvoldoende doet om arbeidsgehandicapten te bereiken en geschikte werkplekken te creëren. Bovendien geeft de gemeente geen prioriteit aan minder productieve arbeidsgehandicapten, terwijl juist deze groep ondersteuning nodig heeft om aan het werk te komen. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘In gebreke gebleven. Onderzoek naar beleid arbeidsgehandicapten’.

Eind 2018 hadden slechts 28 inwoners van de 86 geïndiceerde inwoners een garantiebaan en had nog geen enkele inwoner van Barendrecht beschut werk. Per augustus 2019 hadden pas drie inwoners een beschutte werkplek. De gemeente voldoet lang niet aan het door het Rijk opgelegde quotum voor 2019. Bovendien blijkt uit schattingen van de rekenkamer dat mogelijk negentig niet-uitkeringsgerechtigde arbeidsgehandicapte inwoners volledig buiten beeld zijn van het gemeentelijke beleid, waarvan waarschijnlijk het gros bestaat uit jongeren tot 27 jaar. Volgens de rekenkamer moet de gemeente meer doen om deze groep op te sporen.

Onderzoeksvraag

Slaagt de gemeente er voldoende in om inwoners met een arbeidsbeperking te bereiken en aan beschut werk of een garantiebaan te helpen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Barendrecht
Rekenkamer(commissie)
Barendrecht
Ingestuurd door
Kees de Waijer
E-mailadres
k.dewaijer@rekenkamer.rotterdam.nl

Documenten