Skip to main content

2021-01-29

Rekenkamercommissie Zoetermeer

Meldingen Openbare Ruimte (DoeMee NVRR)

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft halverwege 2020 een ‘DoeMee-onderzoek’ georganiseerd naar de afhandeling van de meldingen openbare ruimte (MOR). De rekenkamercommissie Zoetermeer heeft besloten hierin te participeren en legt daarbij ook een relatie met het eigen onderzoek, uit 2018, naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De rekenkamercommissie complimenteert de gemeente Zoetermeer met de werkwijze rondom de MOR. Uit het DoeMee-onderzoek komt naar voren dat Zoetermeer zich in veel opzichten bevindt in de voorhoede van de onderzochte gemeenten.

Wel blijft de rekenkamercommissie kritisch op het gebrek aan rapportage aan de raad. Inzicht is voor de raad niet alleen van belang voor zijn controlerende rol, maar zeker ook voor zijn volksvertegenwoordigende rol.

Daarom wil de rekenkamercommissie de raad én het college nogmaals aandacht vragen voor de eerder, in het onderzoek uit 2018, geformuleerde aanbevelingen:

  • Zorg als college voor een periodieke rapportage aan de raad.
  • De raad kan los daarvan ook uit zichzelf vragen om een rapportage.
Onderzoeksvraag

Op welke wijze geven lagere overheden (zoals gemeenten) beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
E-mailadres
rekenkamercommissie@zoetermeer.nl

Documenten