2021-10-12

Nijmegen

Afval of grondstof? Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Samenvatting

Nijmegenaren scheiden meer afval dan inwoners van vergelijkbare steden, maar nog steeds wordt een flink deel van het herbruikbare afval – vooral GFT, plastic+ en textiel, niet gerecycled maar verbrand. Het halen van de doelen voor minder restafval en meer recycling komen daardoor in gevaar. Omdat de gemeente weinig inzicht heeft in de kwaliteit van het afval, stuurt zij onvoldoende op de verbetering ervan.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het ingezamelde huishoudelijk afval in de gemeente Nijmegen, over welke informatie beschikt de gemeente Nijmegen daarbij, hoe stuurt de gemeente Nijmegen daarin en in welke context speelt het kwaliteitsvraagstuk?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
KplusV (onderzoek)
Onderzoeksbureau #2
Gloed Communicatie (infographics)
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.