Skip to main content

2021-10-18

Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp

Onderzoek naar Herplantfonds in Leiderdorp

Samenvatting

Het Herplantfonds voor bomen in Leiderdorp heeft als doel te garanderen dat na de kap van bomen herplant plaatsvindt als bij een project de ontwikkelaar niet in staat is zelf te herplanten. In de praktijk blijkt het fonds nauwelijks een rol te spelen bij het op peil houden van het Leiderdorps bomenbestand. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om nog eens na te denken over het beleid inzake kap en herplant van bomen en de rol van het nauwelijks gebruikte Herplantfonds. De Rekenkamercommissie is van mening dat het zin heeft een model te overwegen, waarbij vervanging plaats vindt op basis van de waarde van de gekapte bomen. Daarbij zou het goed zijn om beter te kunnen bepalen wanneer de compensatie voor gekapte bomen door ander groen zoals planten en struiken voldoende is. Heldere criteria en het betrekken van het Leiderdorpse groenoverleg bij de toetsing van de normen zouden een stap in de goede richting zijn.

Onderzoeksvraag

Hoe lukt het de gemeente Leiderdorp om het bomenbestand in kwantitatieve en kwalitatieve zin te behouden?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeenteraad en college
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Ingestuurd door
Rini Teunissen, tijdelijk secretaris
E-mailadres
rekenkamer@leiden.nl

Documenten