Skip to main content

2007-06-05

Rekenkamercommissie Den Haag

Sturing van decentrale welzijnsorganisaties Vervolgonderzoek

Samenvatting

De rekenkamercommissie Den Haag heeft onderzocht of het college de afspraken met de raad heeft nageleefd die voortvloeiden uit het welzijnsrapport uit 2005.

De belangrijkste conclusie is dat niet alle afspraken door het college in voldoende mate zijn nagekomen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor verdere verbetering van de sturing van de decentrale welzijnsorganisaties.

Onderzoeksvraag

Heeft het college van b&w de toezeggingen aan raad en rekenkamercommissie doorgevoerd en daarmee de voornaamste gebreken in de sturing door de gemeente van de dwo’s verbeterd, die bleken uit het rekenkameronderzoek van 2004?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link