2008-12-01

Rekenkamer Den Haag

Zicht op invoering en uitvoering. Onderzoek naar de beleidsvorming en toekomstige evaluatie van de Wmo.

Samenvatting

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag.

De aanpak Wmo in Den Haag niet inzichtelijk genoeg. Dit concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag. De Rekenkamer is positief over het ambitieuze Wmo-programma van het gemeente-bestuur. Het programma raakt namelijk alle onderdelen van de wettelijke opdracht. De gemeenteraad kan echter moeilijk inzicht krijgen in de positie van doelgroepen. Dit komt door het ontbreken van duidelijke doelstellingen en belangrijke informatie.

Onderzoeksvraag

Beschikt het college van B&W over adequate informatie systemen die in staat zijn om over langere tijd inzicht te geven in de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en in de positie van verschillende doelgroepen die te maken hebben met de Wmo?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.