Skip to main content

2019-04-18

Rekenkamer Den Haag

Tel uit je winst. Onderzoek naar de kwaliteit van het economisch beleid

Samenvatting

De gemeenteraad van Den Haag heeft geen goed zicht op de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de € 65 mln. die de raad jaarlijks beschikbaar stelt voor het economisch beleid. Dit concludeert de Rekenkamer Den Haag in haar onderzoek ‘Tel uit je winst’. De oorzaak ligt volgens de rekenkamer in het ontbreken van door de raad vastgesteld beleid waarin een duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen en een goede onderbouwing van de inzet van instrumenten is aangebracht.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link