Skip to main content

2019-07-18

Rekenkamer Den Haag

Uit de markt prijzen. Onderzoeksrapport over de tarieven op de Haagse Markt.

Samenvatting

Gemeente brengt te veel kosten in rekening bij ondernemers Haagse Markt.

Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek ‘Uit de markt prijzen’ van de Rekenkamer Den Haag. De gemeente brengt sinds de herinrichting van de Haagse Markt meer kosten bij demarktondernemers in rekening dan met hen is afgesproken en door de gemeenteraad is besloten. Bovendien worden de kosten niet gelijk verdeeld over de marktondernemers. De meeste ondernemers betalen hierdoor te veel aan de gemeente. Daarnaast levert de gemeente niet alle diensten op de Haagse Markt waar de ondernemers vanuit mochten gaan.

Onderzoeksvraag

Is de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan de (individuele) ondernemers in overeenstemming met de hierover gemaakte afspraken?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Rechtmatigheid
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link