Skip to main content

2021-01-14

Rekenkamer Den Haag

Openheid over geheimhouding

Samenvatting

Gemeente Den Haag heeft geheimhouding van informatie ten dele op orde. Dat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek ‘Openheid over geheimhouding’ van de Rekenkamer Den Haag. De Haagse praktijk omtrent geheimhouding wijkt op enkele punten af van de wet, waardoor niet altijd goed geheimhouding op informatie wordt gelegd. De gemeente loopt hierdoor het risico dat informatie onbedoeld openbaar wordt. Daarnaast schiet de motivering waarom informatie geheim is tekort en wordt geheimhouding na verloop van tijd veelal niet opgeheven.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding van de gemeente in overeenstemming met de wettelijke en de eigen kaders?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Rechtmatigheid
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Coen Eisma
E-mailadres
coen.eisma@denhaag.nl

Externe link