2021-11-22

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Onderwijshuisvesting op orde, maar financiële risico’s voor toekomst

Samenvatting

De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is nu op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst aanzienlijk verbeterd worden. En daarbij houden de gemeenten onvoldoende rekening met stijgende bouwkosten.

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in de periode april tot en met september 2021. Er zijn financiële risico’s voor de toekomst. Want de gemeenten anticiperen onvoldoende op stijgende bouwkosten.

Bovendien houden Wassenaar en Voorschoten vooraf geen rekening met aanvullende kosten, zoals voor tijdelijke huisvesting en voor verhuizing. En in Voorschoten wordt ervan uitgegaan dat prefab bouwen 50% minder kost.

Deze uitgangspunten leiden tot aanzienlijke financiële risico’s.

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer om:

  • in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten;
  • het inzicht te vergroten in de energielabels en het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Voor Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest zijn specifieke aanbevelingen in het advies opgenomen. Het advies is op 15 november 2021 aangeboden aan de gemeenteraden.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Onderzoeksvraag

Hoe bepalen de gemeenten het beleid rondom onderwijsgebouwen? En welke kosten zijn ermee gemoeid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Economisch Instituut voor de Bouw
Gericht op
Gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg
Ingestuurd door
Gerard Lappee
E-mailadres
info@rekenkamerwvolv.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.