Skip to main content

2021-11-25

Gemeente Bergeijk

Rapport Grondbeleid Gemeente Bergeijk. Een onderzoek naar de effecten van het gemeentelijk grondbeleid i.r.t. de woningbouwbehoefte.

Samenvatting

Het onderzoek heeft betrekking op het gevoerde grondbeleid van de gemeente Bergeijk in de afgelopen 12 jaren. Hierbij is de relatie gelegd met de woningbouwopgave/volkshuisvestingsopgave en de verschillende gehanteerde vormen van grondbeleid in de gemeente Bergeijk.

Onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het grondbeleid van de gemeente Bergeijk geweest i.r.t. de woningbouwbehoefte en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken voor de toekomst?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Gericht op
Gemeente Bergeijk
Rekenkamer(commissie)
Gemeente Bergeijk
Ingestuurd door
dhr. mr. drs. S. Hannen
E-mailadres
griffie@bergeijk.nl

Documenten