Skip to main content

2021-12-08

Rekenkamercommissies Vallei en Veluwerand en Ermelo-Harderwijk

Rekenkameronderzoek naar samenwerkingsverband Meerinzicht

Samenvatting

Twee rekenkamercommissies hebben onderzocht in hoeverre de samenwerking van drie gemeenten met Samenwerkingsverband Meerinzicht doeltreffend en doelmatig is. Uit het onderzoek blijkt dat het samenwerkingsverband Meerinzicht voldoet aan verwachtingen van drie gemeenten. Maar de gemeenten kunnen het werk van Meerinzicht lastig bijsturen. Dit komt omdat informatie over Meerinzicht niet altijd aansluit bij de wensen van de gemeenten. Ook hebben de gemeenten weinig concrete doelen meegegeven waar Meerinzicht naartoe moet werken.

Het zou goed zijn als de gemeenteraden met elkaar afspreken welke informatie over Meerinzicht zij nodig hebben. Ook zou besluitvorming door de gemeenteraden over zaken die Meerinzicht aangaan enigszins tegelijk moeten verlopen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de samenwerking met en de uitvoering door Meerinzicht doeltreffend en doelmatig?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Gericht op
Samenwerkingsverband en gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies Vallei en Veluwerand en Ermelo-Harderwijk
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@barneveld.nl

Externe link