Skip to main content

2021-12-16

Ede

Versterk de verandering. Over de transformatie van de maatschappelijke ondersteuning in Ede

Samenvatting

Het onderzoek van de commissie is gericht op de wijze waarop in de gemeente Ede vorm is gegeven aan de uitvoering van de Wmo, de doelen die daarbij zijn gesteld en de middelen die zijn ingezet.

Onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de door haar gestelde doelen van het Wmo-beleid op effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Ede
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
E-mailadres
hedzer.uulders@ede.nl

Documenten