Skip to main content

2021-12-06

Amersfoort

Parkeergarages en fietsenstallingen

Samenvatting

De rekenkamer Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar parkeergarages en fietsenstallingen in Amersfoort. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de openbare parkeergarages in Amersfoort over het geheel genomen voldoende is, maar dat er wel ruimte voor verbetering is. De drie parkeergarages in het centrum die in handen zijn van de gemeente, hebben een lagere kwaliteit dan gemiddeld. De kwaliteit van de parkeergarages hangt nauw samen met de leeftijd en het beheer van de garages. De fietsenstallingen uit het onderzoek scoren wel ruim voldoende, maar het gebruik van de stallingen kan worden verbeterd.
Op basis van de conclusies in het onderzoek doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld het vergroten van de kwaliteit van de gemeentelijke garages met een gericht investeringsprogramma. En het maken van een plan van aanpak om het gebruik van fietsenstallingen te vergroten. Ook beveelt de rekenkamer aan om de effecten van de autoluwe binnenstad te monitoren en daarvan de raad om de hoogte te brengen.

Onderzoeksvraag

Op welke aspecten kan (het beleid voor) het parkeren en stallen in de Amersfoortse openbaar toegankelijke parkeergarages en openbare bewaakte fietsenstallingen worden verbeterd en in hoeverre zijn de parkeergarages en fietsenstallingen toegerust voor een autoluwe binnenstad?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Mr. Y Parking Guest
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Ingestuurd door
Martine van Engen
E-mailadres
m.vanengen@amersfoort.nl

Documenten