Skip to main content

2022-01-14

Rekenkamer Arnhem

Een leefwereld van verschil – onderzoek naar daklozenbeleid

Samenvatting

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar het daklozenbeleid van de gemeente Arnhem. De Rekenkamer doet een aantal observaties. De gemeente Arnhem en de partners in het veld werken hard om de mensen die dakloos zijn geraakt een plek te bieden in de maatschappelijke opvang en om hen te ondersteunen in hun gang naar een vaste woonplek. De resultaten van de inspanningen zijn echter lastig te meten. Bovendien is de praktijk van opvang van dakloze mensen weerbarstig. Niet iedereen past in de aanpak van de gemeente, hoezeer deze ook is gestoeld op een persoonsgerichte benadering. Sommige groepen mensen vallen (systematisch) buiten de boot.

Onderzoeksvraag

In hoeverre lukt het de gemeente Arnhem om mensen uit te laten stromen uit de maatschappelijke opvang?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Trimbos
Onderzoeksbureau #2
QWERTY-advies
Onderzoeksbureau #3
Jeroen van Bergeijk
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Ingestuurd door
Meriam de Lange
E-mailadres
rekenkamer@arnhem.nl

Externe link