2022-02-03

Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch

Sturing op Jeugdhulp

Samenvatting

Het onderzoek biedt de gemeenteraad meer inzicht in de bestuurlijke processen die spelen in het complexe beleidsveld Jeugdhulp. En stelt de gemeenteraad beter in staat om binnen de kaderstellende en controlerende rol van de raad sturing te geven aan dit beleidsveld; ook binnen de regionale samenwerking. Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen die ingaan op de vraag hoe de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch beter kan sturen op de jeugdzorg, teneinde de door hen gewenste zorg aan jeugdigen te kunnen bieden binnen de beschikbare financiële kaders. Welke handvatten, welke informatie, welke kaders zijn hiervoor nodig en (wel of niet) al beschikbaar of beschikbaar te maken? Het doel is om de gemeenteraad meer ‘in control’ te brengen op het beleidsveld jeugdhulp. Het onderzoek bevat aanbevelingen over beleid en doelstelling, de informatievoorziening aan de raad en de rol/sturing in de regionale samenwerking.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in staat om – binnen de regionale samenwerking – de gewenste sturing te geven aan de lokale jeugdhulp?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Ingestuurd door
Erik Wouters
E-mailadres
e.wouters@s-hertogenbosch.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.