Skip to main content

2022-01-27

Rekenkamercommissie Veenendaal

Kostenbeheersing Jeugdhulp, meer mogelijkheden voor minder kosten?

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar kostenbeheersing op het vlak van jeugdhulp in de gemeente Veenendaal. Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente een actief beleid voert en breed pakket aan mogelijkheden in beschouwing heeft genomen om de kosten van jeugdhulp te beheersen. Volgens de rekenkamercommissie begint die aanpak inmiddels ook zijn vruchten af te werpen. De rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen gericht aan de raad en het college.

Onderzoeksvraag

Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Veenendaal
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
E-mailadres
rekenkamercommissie@veenendaal.nl

Documenten