Skip to main content

Statuten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)

De grondregels van de NVRR zijn vastgelegd in de statuten.