Skip to main content

3D’s

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
maandag 12-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: 3D’s

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘3D’s’.

Jeugdwet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer In de praktijk blijken gemeenten veel moeite te hebben om te komen tot duidelijke doelen op het gebied van de jeugdhulp en een uitwerking daar…

Participatiewet: aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer De met de invoering van de Participatiewet uitgebreide verantwoordelijkheden van gemeen-ten vragen om een adequate aansturing en verantwoordin…

Verslag 3D-denktank bijeenkomst 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 is de inmiddels 3e 3D-denktank onder grote belangstelling gehouden.

Van AWBZ naar Wmo: Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer Rekenkamer Utrecht heeft in 2016 een gericht onderzoek naar sturingsinformatie en in-formatievoorziening voor de gemeenteraad gepubliceerd. Do…

Brief aan Tweede kamer – Voornemen intrekken wetsvoorstel deelfonds sociaal domein

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van de taken in de jeugdhulp, langdurige zorg en begeleiding naar werk waarvoor zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Het g…