Skip to main content

Aanbesteding

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
donderdag 20-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Epe

Tag: Aanbesteding

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aanbesteding’.

Rekenkamerrapport Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken

In de gemeente Epe speelt de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en opdrachten en het uitbesteden daarvan. De Rkc was benieuwd naar de afwegingen die de gemeente maakt bij het zelf uitvoer…

Innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld

Bij de innnovatieve aanbesteding van het wegenhoud waren de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het wegenonderhoud niet reëel.

Quick scan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Tiel

doorwerking van de in 2009 uitgebrachte aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad van gemeente Tiel

Inkoop in zicht: een onderzoek naar inkoop en aanbesteden bij de gemeente Ede

Een onderzoek naar inkoopbeleid en aanbesteding bij de gemeente Ede.

Decentralisaties en inkoopbeleid

De verschillende uitdagingen in het Sociale Domein vragen maatwerk, integraliteit van de aanpak en (daardoor) efficiëntie. De relatie met de inwoner staat centraal en uit deze relatie kunnen behoef…

Inkoop en aanbesteding in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt jaarlijks het beleid met betrekking tot inkoop en aanbesteding geactualiseerd. Het beleid geeft een duidelijke procedure aan waaruit valt op te maken wanneer we…

Over de drempel

Het rapport betreft de bevindingen van deskstudy, interviews en een aantal casus, die zijn beoordeeld. Ook een beknopte benchmark met een viertal andere gemeenten maakt deel uit van het rapport. Oo…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Utrecht

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…

Duurzaam inkopen en aanbesteden – provincie Zuid-Holland

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkop…