Skip to main content

Aanbestedingsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 09-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Tag: Aanbestedingsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aanbestedingsbeleid’.

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Sittard-Geleen

Het onderzoek beoorgt inzicht te bieden in de inzet van inkoop en aanbesteding in de gemeente Sittard-Geleen in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Westerschelde Ferry: Onderzoek naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de aanbesteding, inbesteding en exploitatie van de veerdienst Vlissingen-Breskens

De aanbesteding voor de concessie van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens vanaf 1 januari 2015 bleek in april 2014 niet succesvol te zijn. Ondanks de marktverkenning vooraf, werden geen offertes…

Evaluatie Inkoop in de prijzen

Het onderzoek heeft enerzijds tot doel het inkoop- en aanbestedingsproces te optimaliseren en anderzijds tot doel om de effectiviteit van rekenkameronderzoek te beoordelen.

Aanbesteden openbaar

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbeste…