Skip to main content

Aanbeveling

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Aanbeveling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aanbeveling’.

Checklist Opstellen van een goede aanbeveling

NVRR publicatie Checklist Opstellen van een goede aanbeveling. De checklist kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitse…

NVRR Aanbeveling “Lidmaatschap externe adviseurs”

Een overheidsorgaan werft externe leden voor haar rekenkamer(commissie). Er solliciteren kandidaten die bij een extern bureau werken waar zij onderzoek doen voor en/of adviezen geven aan de overhei…

NVRR Aanbeveling “Beloning Externe Leden van Rekenkamer-(functies/commissie) s”

In de huidige wet- en regelgeving is geen duidelijke invulling gegeven aan hoe externe leden, dit zijn leden die geen raadslid zijn, voor hun werkzaamheden voor een rekenkamer of rekenkamerfunctie/…