Aanbeveling

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Aanbeveling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aanbeveling’.

NVRR Aanbeveling “Lidmaatschap externe adviseurs”

Een overheidsorgaan werft externe leden voor haar rekenkamer(commissie). Er solliciteren kandidaten die bij een extern bureau werken waar zij onderzoek doen voor en/of adviezen geven aan de overhei…

NVRR Aanbeveling “Beloning Externe Leden van Rekenkamer-(functies/commissie) s”

In de huidige wet- en regelgeving is geen duidelijke invulling gegeven aan hoe externe leden, dit zijn leden die geen raadslid zijn, voor hun werkzaamheden voor een rekenkamer of rekenkamerfunctie/…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.