Skip to main content

Aanbevelingen

Aantal berichten met deze tag: 30

Gepubliceerd op:
maandag 13-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Aanbevelingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aanbevelingen’.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Schiedam

Het rapport bevat de weergave van het onderzoek naar het bereik en het effect van de aanbevlingen in de rekenkamerraporten over de jaren 2013-2016.

De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Vlaardingen

Betreft de uitkomsten van het onderzoek naar het bereik en effect van de aanbevelingen door de Rekenkamercommissie in de rapportges over de jaren 2013-2016.

Presentatie symposium Waterkring NVRR 6 oktober 2017

Presentatie gegeven door Ans Hoenderdos tijdens het symposium van de Waterkring NVRR met als thema ‘Waterluis in de otterpels’ op 6 oktober 2017 bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam.

Folder Ontwikkelteam

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden…

Van aanbeveling naar actie

De rekenkamer heeft gekeken in hoeverre sprake was van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven en welke factoren daarbij van invloed zijn geweest. Het onderzoek richt zich op rappo…

Aan de slag!?: onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in Schiedam en Vlaardingen

Onderzoek naar de eerste ervaringen met de Participatiewet in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te verste…

Opvolging Aanbevolen

De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.