Skip to main content

Aansturingsvraag

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 07-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oisterwijk

Tag: Aansturingsvraag

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Aansturingsvraag’.

Zelf doen, samen doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de efficiënte en effectieve uitvoering van taken bij uitbesteding en samenwerking

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met medeoverheden of private partijen of om de uitvoering geheel uit te besteden. Oisterwijk verkent op d…