Skip to main content

Accountantscontrole

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
donderdag 07-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Accountantscontrole

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Accountantscontrole’.

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De re…

Interview Paul Hofstra Binnenlands Bestuur – Stadsbestuur let onvoldoende op de centen

Het interview in Binnenlands Bestuur nr. 7 uit Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam en lid van de NVRR, zijn zorgen over het ontbreken van deugdelijke jaarcijfers bij de gemeente Rot…