Skip to main content

Afdoeningstermijnen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 29-01-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop

Tag: Afdoeningstermijnen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afdoeningstermijnen’.

Afdoeningstermijnen

Met de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom) op 1 oktober 2009, is het mogelijk dat de gemeente een dwangsom verbeurt als op een aanvraag niet tijdig is b…