Skip to main content

Afhandeling bezwaren

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
donderdag 30-04-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Soest

Tag: Afhandeling bezwaren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afhandeling bezwaren’.

De burger goed gehoord?

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente klachten, bezwaarschriften en meldingen openbare ruimte afhandelt.

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede

Inwoners kunnen bezwaar indienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of twijfelen aan de juistheid ervan. In dit rapport onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe de gemeente…

Betrokken burgers, Afhandeling van klachten en bezwaren gezien door de ogen van de inwoners van de gemeente Soest

Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat de mening van burgers is over de afhandeling van klachten en bezwaren en of deze afhandeling, vanuit dat oogpunt, kan worden verbeterd.