Skip to main content

Afvalbeleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Afvalbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afvalbeleid’.

Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering

Grip op afval: onderzoek naar de uitvoering van het afvalbeleid door uitvoeringsorganisatie Twente Milieu

Afvalinzameling en -verwerking in Deventer

Onderzocht is of de afvalinzameling en –verwerking doelmatig wordt uitgevoerd en of de gemeenteraad in staat is om bij te sturen. Vastgesteld is dat de milieuprestaties en geboden “afvalservice” op…

Visie op afval?

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mo…

Quickscan Afvalbeheer gemeente Breda. Een onderzoek naar doelmatigheid en doelterffendheid

In de quickscan is onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda is. Daartoe zijn de milieuprestaties, kostenprestaties en servi…