Skip to main content

Afvalinzameling

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-07-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Afvalinzameling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afvalinzameling’.

Visie op afval?

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mo…

Afvalinzameling in Amstelveen

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de afvalinzameling in Amstelveen. De RKC heeft als onderzoek.

Uniformiteit in maatwerk (Heemstede 2013)

Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval en groenbedrijf De Meerlanden