Skip to main content

Afvalvisie

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-07-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Afvalvisie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afvalvisie’.

Visie op afval?

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mo…