Skip to main content

Afwaardering

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 19-11-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Afwaardering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Afwaardering’.

Afval Energie Bedrijf – Tegenvallende resultaten

Het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) is per 1 januari 2014 verzelfstandigd. Tegenvallende financiële resultaten waren aanleiding om te onderzoeken of het besluitvormingsproces van de verzelfsta…