Skip to main content

ambtelijk wederhoor

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
maandag 18-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: ambtelijk wederhoor

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘ambtelijk wederhoor’.

Ambtelijk hoor en wederhoor

In de procedure ambtelijk hoor en wederhoor ontvangt de ambtelijke organisatie een overzicht van de door de rekenkamer geconstateerde feiten. De ambtelijk eindverantwoordelijken krijgen de gelegenh…