Skip to main content

Ambtelijke organisatie

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 15-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oisterwijk

Tag: Ambtelijke organisatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ambtelijke organisatie’.

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de di…

Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie

Medio 2015 is de organisatiestructuur van de gemeente aangepast om besluiten meer in samenspraak met de bewoners van de stad te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamercommissie onderzoek…

Integriteitsbeleid gemeente Maastricht. Meer dan loze woorden?

Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht geven in het huidige integriteitsbeleid in Maastricht en de vraag op welke wijze dat wordt uitgevoerd. In het onderzoek is steeds onderscheid gemaakt tus…

Inzicht in inhuur: onderzoek naar externe inhuur in 2006-2009

Binnen de gemeente hebben de meeste werknemers een vast contract. Maar de gemeente huurt ook regelmatig tijdelijke krachten in. De Rekenkamercommissie heeft voor de periode 2006-2009 onderzocht hoe…