Skip to main content

Amstelveen

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
donderdag 08-05-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Amstelveen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Amstelveen’.

Afvalinzameling in Amstelveen

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Amstelveen heeft onderzoek laten doen naar de afvalinzameling in Amstelveen. De RKC heeft als onderzoek.

Betere plannen en meer draagvlak.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk participatiebeleid. De conclusie is dat de gemeente niet per se, maar met een constantere kwaliteit moet gaan presteren. Om tele…

(Be) sturen met beleidsinformatie

De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar de beleidsinformatie die aan de raad wordt verstrekt. Deze moet van goede kwaliteit en bruikbaar zijn. Geconcludeerd wordt dat de raad niet mé…

Onderzoek naar het (top)sportbeleid van de gemeente Amstelveen

Vanaf 2007 is er sprake van verdere ontwikkeling van topsport in Amstelveen. De gemeente heeft in dat jaar gekozen voor een groei naar een stevige en gezonde basis voor topsport in Amstelveen met p…