Skip to main content

Analyse

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 01-12-2011
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap van Delfland

Tag: Analyse

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Analyse’.

Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technie…