Skip to main content

Arbeidsbeperking

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 04-11-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Arbeidsbeperking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Arbeidsbeperking’.

Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Oordeel rekenkamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbev…

Beperkt in beeld: jongeren met een arbeidsbeperking in de gemeente Utrecht

Hoe helpt de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding? De gemeente heeft onvoldoende zicht op de doelgroep en effecten van beleid….