Skip to main content

Archiefwet

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 12-02-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Archiefwet

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Archiefwet’.

Archiveringsbeleid van de gemeente Bergen (NH)

Is de archivering en verslaglegging van de gemeente Bergen doeltreffend en rechtmatig van opzet en uitvoering? Hoe is het beleid over informatiemanagement, dossiervorming en archivering opgezet en …

Persoonsgebonden archivering: Succes of niet? Rekenkameronderzoek naar de vindbaarheid van gemeentelijke archiefstukken

De Rekenkamer Zeist heeft in 2016 een kort onderzoek, de zogenaamde Quick Scan, uitgevoerd naar de opslag en vindbaarheid van documenten. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. De aanbeveling…

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant

De rekenkamer heeft in de maanden april tot en met augustus 2014 onderzocht of de provincie Noord-Brabant voldoende heeft gewaarborgd dat de informatie in het stadium van volledig digitaal werken e…