Skip to main content

Armoedemonitor

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 20-02-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Armoedemonitor

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Armoedemonitor’.

Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam

Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport ‘Armoedebeleid in Amsterdam. De inzet van inkomensondersteunende maatregelen’ onderzocht de rekenkamer op welke wijze het college uitvoering heeft …