Skip to main content

AVG

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: AVG

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘AVG’.

Model Verwerkersovereenkomst AVG

De AVG verplicht alle organisaties in Europa om op een goede wijze met hun persoonsgegevens om te gaan. Niet meer persoonsgegevens bewaren dan nodig, goed beveiligen en persoonsgegevens alleen gebr…

Q&A AVG Rekenkamer(commissie)s

In de Q&A vindt u antwoorden op 13 vragen die de NVRR aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gesteld, voor de implementatie van de AVG specifiek bij rekenkamer(commissie)s.

Model privacyverklaring voor rekenkamer(commissie)s

Een model privacyverklaring, met de basiselementen voor een op de website van de rekenkamer(commissie) te publiceren verklaring. Uiteraard kunt u desgewenst de verklaring aanpassen aan uw omstandig…

Model register van verwerkingsactiviteiten voor rekenkamer(commissie)s

Een model voor het verwerkingsregister voor rekenkamer(commissie)s.

Toelichting register van verwerkingsactiviteiten voor rekenkamer(commissie)s

Toelichting op het gebruik van het model voor het verwerkingsregister voor rekenkamer(commissie)s.

Privacyverklaring NVRR

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Model privacyverklaring voor rekenkamer(commissie)s

Een model privacyverklaring, met de basiselementen voor een op de website van de rekenkamer(commissie) te publiceren verklaring. Uiteraard kunt u desgewenst de verklaring aanpassen aan uw omstandig…

Toelichting register van verwerkingsactiviteiten voor rekenkamer(commissie)s

Toelichting op het gebruik van het model voor het verwerkingsregister voor rekenkamer(commissie)s.