Skip to main content

AWBZ

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 12-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: AWBZ

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘AWBZ’.

Informatiedocument 3D’s Actualisatie 2017 – berekend op de nieuwe taken?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken in het sociale domein. Dit was in oktober 2014 aanleiding voor de Commissie Digitaal Kennisdelen van de NVRR …

Van AWBZ naar Wmo: Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer

Aansturen en verantwoorden, rol van raad en rekenkamer Rekenkamer Utrecht heeft in 2016 een gericht onderzoek naar sturingsinformatie en in-formatievoorziening voor de gemeenteraad gepubliceerd. Do…

Innoveren om te besparen

Quick scan naar de risico’s en kansen voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten van de decentralisatie Awbz naar Wmo.