Skip to main content

BAG

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
maandag 18-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: BAG

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘BAG’.

BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) beschikbaar als Linked Data en via API

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG, is beschikbaar als linked data. Linked Data is een manier om gestructureerde data zodanig te publiceren dat data met elkaar verbonden kunnen worden. …

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Ruim drie jaar na het rapport ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen – een aaneenschakeling van processen‘ onderzocht de rekenkamer hoe het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.