Skip to main content

Barneveld

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 29-05-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Tag: Barneveld

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Barneveld’.

Innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld

Bij de innnovatieve aanbesteding van het wegenhoud waren de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het wegenonderhoud niet reëel.

Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voor…

Handhaving en legalisering in de gemeente Barneveld

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand heeft in de gemeente Barneveld onderzoek uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijk…