Skip to main content

Bbv-Regels

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-10-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Bbv-Regels

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bbv-Regels’.

Begroting en (verplichte) paragrafen

De rekenkamercommissie onderzocht de begroting en enkele verplichte paragrafen daarin. Het doel was een bijdrage te leveren aan het opstellen van een programmabegroting die behulpzaam is bij het me…

Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad

Gemeenten voeren steeds meer taken in samenwerking met anderen uit. Dit maakt het voor raadsleden lastig om overzicht en grip te houden op de samenwerkingsverbanden. De rekenkamer heeft onderzocht …