Skip to main content

Bedrijfsvoering

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 22-05-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Tag: Bedrijfsvoering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Bedrijfsvoering’.

Externe inhuur BEL (Blaricum Eemnes Laren) Combinatie en BEL-gemeenten

Het doel van het onderzoek is om de gemeenteraden meer inzicht te geven in de externe inhuur binnen de BEL Combinatie en de BEL-gemeenten. De aanbevelingen zijn er op gericht de controlerende en ka…

Realisatie bezuinigingen 2011

Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.

Over de drempel

Het rapport betreft de bevindingen van deskstudy, interviews en een aantal casus, die zijn beoordeeld. Ook een beknopte benchmark met een viertal andere gemeenten maakt deel uit van het rapport. Oo…

Digitaal dienstbaar, onderzoek naar digitale dienstverlening bij de gemeente Soest

De gemeente Soest heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling en versterking van de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie van de gemeente Soest heeft de resultaten geïnve…

Investeer in inkoop – Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Coevorden 2004-2006

Bij de gemeente Coevorden heeft inkoop als vak geen aandacht gekregen. Inkoop is versnipperd, inkoopbeleid is er nauwelijks en inkoop wordt niet centraal gecoördineerd. Hierdoor laat de gemeente Co…